Avaluació d’objectius: com fer una entrevista d’acompliment d’objectius

Objectiu del curs:

L’Entrevista de Desenvolupament (ED) persegueix una gestió eficient del rendiment de les persones i de l’organització. Engloba un procés sistemàtic i periòdic d’estimació qualitativa i quantitativa del grau d’eficiència amb què les persones porten a terme les activitats i responsabilitats en el seu lloc de treball. Aquest procés es fonamenta en uns indicadors de desenvolupament que han de proporcionar una informació mesurable i quantificable de l’actuació durant determinat període i un pla de desenvolupament pel col.laborador/a de l’equip.

Amb aquesta càpsula formativa revisarem i actualitzarem eines per a millorar la nostra professionalitat, seguretat i confiança a l’hora d’entrevistar-nos amb els nostres col·laboradors/res.

Temàtica

Lideratge i equips de treball

Oferta formativa

Presencial

Durada

3 hores

Programa

  • Per a què mantenir una entrevista de feedback?
  • Els objectius de directes i indirectes de l’entrevista de feedback.
  • Avantatges per a l’organització.
  • Avantatges per al cap.
  • Avantatges per al/la col·laborador/a.
  • Els objectius quantitatius i els objectius qualitatius.
  • El marc de l’entrevista.
  • El model d’entrevista de feedback . Les 5 fases de l’entrevista de feedback o acompliment.
  • Com millorar el compromís i la motivació a partir de l’entrevista de feedback?

Reserva la teva plaça o demana més informació

15 + 13 =

OFICINA MALGRAT
Avinguda de la Costa Brava 106
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
Telèfon: 93 765 52 53 ext. 3

OFICINA BLANES
C/ del Bosc, 8
17300 BLANES (Girona)
Telèfon: 93 765 52 53 ext.3

Troba'ns a les xarxes:

Troba'ns a les xarxes:

OFICINA MALGRAT
Avinguda de la Costa Brava 106
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
Telèfon: 93 765 52 53

OFICINA BLANES
C/ del Bosc, 8
17300 BLANES (Girona)
Telèfon: 93 765 52 53 ext.3