Evaluación de objetivos: como hacer una entrevista de desempeño de objetivos

Objetivo del curso:

L’Entrevista de Desenvolupament (ED) persegueix una gestió eficient del rendiment de les persones i de l’organització. Engloba un procés sistemàtic i periòdic d’estimació qualitativa i quantitativa del grau d’eficiència amb què les persones porten a terme les activitats i responsabilitats en el seu lloc de treball. Aquest procés es fonamenta en uns indicadors de desenvolupament que han de proporcionar una informació mesurable i quantificable de l’actuació durant determinat període i un pla de desenvolupament pel col.laborador/a de l’equip.

Amb aquesta càpsula formativa revisarem i actualitzarem eines per a millorar la nostra professionalitat, seguretat i confiança a l’hora d’entrevistar-nos amb els nostres col·laboradors/res.

Temática

Liderazgo y equipos de trabajo

Oferta formativa

Presencial

Duración

3 horas

Programa

  • ¿Por qué mantener una entrevista de feedback?
  • Los objetivos de directos e indirectos de la entrevista de feedback.
  • Ventajas para la organización.
  • Ventajas para el jefe.
  • Ventajas para el/la colaboradora/a.
  • Los objetivos cuantitativos y los objetivos cualitativos.
  • El marco de la entrevista.
  • El modelo de entrevista de feedback. Las 5 fases de entrevista de feedback o desempeño.
  • ¿Cómo mejorar el compromiso y la motivación a partir de la entrevista de feedback?

Pide más información

11 + 3 =

OFICINA MALGRAT DE MAR    

Avinguda de la Costa Brava 106
08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Teléfono: 93 765 52 53 Ext 3

OFICINA BLANES
C/ del Bosc, 8
17300 BLANES (Girona)

Teléfono: 93 765 52 53 ext.3

Encuéntranos en las redes
Encuéntranos en las redes
OFICINA GIRONA
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Giroemprèn (ala A · despatx A·1·13a)
C/ Pic de Peguera 11
17003 GIRONA
Teléfono: 972 18 32 04
OFICINA MALGRAT
Pg. Marítim, 24 (Centre Sant Roc)
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
Teléfono: 93 765 52 53
OFICINA BLANES
C/ del Bosc, 8
17300 BLANES (Girona)
Teléfono: 93 765 52 53 ext.3