Gestió de conflictes: identificació, prevenció i intervenció

Objectiu del curs:

Dins de les relacions interpersonals poden arparèixer situacions conflictives davant l’existència d’interessos contraposats. Amb el coneixement dels aspectes que conformen el conflicte es pot afrontar-lo. A més a més del coneixement sobre el conflicte, cal disposar d’una metodologia per intervenir en el moment en què el conflicte evoluciona cap a situacions d’agressió verbal i, arribat el cas, en una possible agressió física. Serà en aquest darrer cas on caldrà disposar de mecanismes de protecció que facilitin la intervenció davant d’una agressió amb les màximes garanties.

Aquesta càpsula formativa té com a objectiu que els assistents adquireixin els coneixements sobre el conflicte i quins elements el conformen, les distorsions cognitives conductuals que afecten a les relacions i percepcions de les persones durant un conflicte, la utilització d’eines comunicatives (verbals i no verbals) com a mitjà de prevenció i, finalment, l’aplicació de protecció personal i situacional per minimitzar els riscos de patir algun tipus de lesió durant una agressió verbal o física.

Tot el contingut formatiu s’ha dissenya tenint en compte els preceptes legals existents, de manera que garanteix en tot moment la seguretat jurídica durant la intervenció.

Temàtica

Prevenció de riscos laborals

Oferta formativa

Presencial

Durada

3 hores

Programa

Mòdul 1. Què és i com evoluciona un conflicte?

Mòdul 2. Com reaccionem davant d’una situació de conflicte?

Mòdul 3. La comunicació com a eina de previsió i intervenció en una situació de conflicte.

Mòdul 4. Agressió verbal. Pautes d’actuació.

Mòdul 5. Agressió física. Aspectes bàsics de protecció personal.

Mòdul 6. Marc legal. Coneixement bàsic dels preceptes legals que poden presentar-se durant una situació de conflicte.

Reserva la teva plaça o demana més informació

4 + 7 =

OFICINA MALGRAT
Avinguda de la Costa Brava 106
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
Telèfon: 93 765 52 53 ext. 3

OFICINA BLANES
C/ del Bosc, 8
17300 BLANES (Girona)
Telèfon: 93 765 52 53 ext.3

Troba'ns a les xarxes:

Troba'ns a les xarxes:

OFICINA MALGRAT
Avinguda de la Costa Brava 106
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
Telèfon: 93 765 52 53

OFICINA BLANES
C/ del Bosc, 8
17300 BLANES (Girona)
Telèfon: 93 765 52 53 ext.3